Far Cry 4 – Deník Mohana Ghalea


Na různých místech Kyratu se nachází celkem 20 částí úryvků z deníku Mohana Ghalea. Řádkovač

 • Baishakh 1981
  Dnes jsme se S Ishwari vzali. Obřad byl malý, jen její rodiče a já. Stařešinové vesnice stále věří, že sňatek s Tarun Matarou přináší smůlu, ale já to vidím jinak. Je okouzlující a inteligentní. Náš sňatek se dohodl, už když jsme byli děti. Bylo to o mnoho let dříve, než ji vybrali jako Kyřinu nádobu. Věno zaplatil chrám. Je to dost peněz na vybavení domu, možná ještě zbude na rýžovar. A schválili mé převelení ke královské gardě, takže budu potřebovat nové uniformy. -Mohan Ghale
 • Mangsir 1985
  Nedokázal jsem je ochránit. Mou jedinou povinností bylo chránit královskou rodinu. Selhal jsem. Nacionalisté zaútočili na palác uprostřed noci. Vyhodili hlavní bránu do povětří a cestu si pročistili ručními granáty. Já byl v hlavní hale. Výbuch mě srazil na Zem. Prošli kolem mě přímo do královské ložnice. Uslyšel jsem pět výstřelů. Při každém z nich se mi zastavilo Srdce. Když je král mrtev, Kyrat nepochybně spadne do anarchie. -Mohan Ghale
 • Ashadh 1986
  Dnes došlo k další brutální přestřelce s nacionalisty. V jejich řadách je spousta zahraničních zločinců a jsou vyzbrojeni americkými zbraněmi. Bude trvat dlouho, než monzunové deště smyjí krev z ulic Tirthy. Přišel jsem domů dlouho po setmění a potichu vklouzl do postele k Ishwari. Bez ní bychom byli ztraceni. Hovoří přímo k srdcím lidí. Připomněla mi první čtyři roky našeho manželství. Nebyli jsme bohatí, ale byli jsme šťastní. Panoval mír. Tolik se toho změnilo. -Mohan Ghale
 • Baishakh 1987
  Dnes jsem se setkal s mužem jménem Pagan Min. Je z Hong Kongu a má s sebou vzdáleného příbuzného zavražděného krále. Má s sebou také spoustu žoldnéřů. Hovoří učeně a je sebevědomý, snad je jen trochu mlád. Pořád o tom všem přemýšlím. Je to až příliš dobré, než aby to byla pravda. Připadá mi, že nám Kyra seslala spasitele. Někoho, kdo dokáže obrátit průběh této občanské války a obnovit kyratskou monarchii. Nacionalisté nemají proti spojeným silám roajalistů a Pagan Minovy žoldnéřskê armády žádnou šanci. -Mohan Ghale
 • Shrawan 1987
  Naše budoucnost je nesmírně nejistá. Občas si přeji, aby to dítě nečekala. Jakmile mi to přijde na mysl, zmocní se mě pocit viny. Musím si připomínat, že to je dobrá věc. Miluji Ishwari i dítě, které nosí. Jsem moc rád, že brzy budeme rodina. Doufám, že se naše dítě narodí do bezpečného a prosperujícího Kyratu. -Mohan Ghale
 • Kartik 1987
  Věděl jsem, že je to příliš dobré, než aby to byla pravda. Pagan Min nás zradil. Měsíce jsme bojovali po boku jeho mužů. Když jsme dobyli palác, dědice trůnu zastřelil a sám se posadil na trůn. Byla to krvavá lázeň. Paganovi muži se obrátili proti nám. Přišli jsme o řadu bojovníků, ještě než si stačili uvědomit, co hrozí. Mně se s vypětím všech sil podařilo zachránit si život a teď se schovávám s hrstkou přeživších. Kyrat je nyní v rukách zrádného psa. Psa, kterého před svou smrtí skolím. -Mohan Ghale
 • Mangsir 1987
  Paganův vliv roste týden za týdnem. Lidé se staví do řad, aby vstoupili do „královské armády“, zatímco jeho žoldnéři, které si přivedl z Hong Kongu, trhají zemi na kusy. Včera v noci jsme ztratili další tři základny. Mají lepší výcvik a lepší výzbroj. Chybí nám organizace. Ishwari si myslí, že bych se měl postavit do čela zbývajících roajalistů a vést je do boje proti Minovu režimu. Hovoří o snu, ve kterém kráčíme po zlaté stezce. Bojím se o její bezpečnost. Pokud se narodí chlapeček, bude se jmenovat Ajay. -Mohan Ghale
 • Poush 1987
  Posledních několik měsíců bylo těžkých, ale podařilo se mi najít další přeživší členy roajalistickěho hnutí. Postavili jsme v horách tábor. Mnoho přeživších vděčí za život hrstce Paganových žoldnéřů. Tato skupinka žoldnéřů neuposlechla rozkazy a místo toho se připojila k nám. Společně utvoříme nové hnutí odporu jménem Zlatá stezka. Ishwari se usmála, když jsem jí o tom řekl. Bylo to poprvé za několik měsíců, co jsem ji viděl se smát. -Mohan Ghale
 • Magh 1987
  Až dosáhneme vítězství: Po dobu nepřítomnosti královského dědice bude Tarun Matara sloužit jako hlava státu s oporou regenta. Veškerý průmysl, finance a doprava se znárodní. Pod velením Tarun Matary bude reformována kyratská armáda. S Čínou, Indií a Západem budou uzavřeny nové obchodní dohody. Podáme přihlášku do OSN. Bude zavedena progresivní daň z příjmu. Dětská práce bude zakázána a vzdělání bude zdarma pro všechny.
 • Falgun 1987
  S Ishwari jsme se Zase pohádali. Nikdy jsme se takto nechovali, ale v poslední době se zdá, že ji úplně všechno rozčiluje. Zase přivedla řeč na to, že do Zlaté stezky nesmí vstupovat ženy. Byl jsem nekompromisní. Frontové linie nejsou místem pro ženy. Ať pracují v našich kuchyních, nemocnicích, jako řidičky, nebo mohou třeba nosit munici. Ishwari trvá na tom, že ženské bojové oddíly by mohly být připraveny v řádu tří měsíců. Sice potřebujeme více bojovníků, ale na radikální nápady není ta správná chvíle.
 • Baishakh 1988
  Dnes se mi narodil Syn. Jmenuje se Ajay Ghale. Váží dvě kila čtyřicet a měří 43 centimetrů. Jeho oči vypadají jako oči Ishwari. Celý den akorát brečí, spí a jí. Cítím nový smysl života. Kyrat bude svobodný. Přísahám. Nespočinu, dokud Pagan Min nepadne. Můj syn bude vyrůstat svobodný a beze strachu. -Mohan Ghale
 • Jestha 1988
  Ajayi, můj krásný synu. Každý den tě chovám v náručí jako dar. Jsi mým světlem a mou silou. Denně se modlím ke Kyře za tvé zdraví a bezpečnost. Modlím se, aby naše těžkosti skončily dříve, než budeš dost starý, abys je chápal. Doufám, že své dětství strávíš běháním po polích a údolích. Modlím se, aby z tebe vyrostl dobrý člověk. Takový, který ví, co znamená povinnost, čest a soucit. -Mohan Ghale
 • Bhadra 1988
  Válka se pro nás nevyvíjí dobře. Pagan pověřil svou mladou chráněnku jménem Yuma Lau úkolem zabít všechny bývalé žoldnéře, kteří pro něj kdysi pracovali. Ve své roli je neuvěřitelně efektivní. Jsme v početní, výzbrojní i výcvikové nevýhodě. Nevím, jak dlouho se ještě zvládneme bránit. Kyro, pomoz nám. Musíme najít způsob, jak vyrovnat skóre. Možná je čas začít trochu riskovat. Kéž Banashur bdí nad Ishwari a Ajayem, pokud by se mi snad něco stalo. -Mohan Ghale
 • Ashwin 1988
  Kontakt z CIA dodržel svůj slib a zajistil nám zbraně. Obvykle jsem ohledně darů od cizinců hodně ostražitý, ale v tomhle případě jsem udělal výjimku. Jsem rád, že jsem ji udělal. Nyní máme dostatek palebné síly, abychom se dokázali Paganovým mužům vyrovnat. Již jsem začal cvičit muže v používání nových zbraní. Američané mi nabídli své „vojenské poradce“, ale to jsem odmítl. Tohle je válka za Kyrat, kterou musí vyhrát Kyratané, ne Američané. -Mohan Ghale
 • Kartik 1988
  Proklínám Pagana Mina a jeho zahraniční kurvu! Královská armáda začala sbírat kyratské artefakty z chrámű a domů. Skladuje je na ostrově Jalendu. Nevím, co s nimi mají v plánu, ale ke Kalinagově thagkce se nikdy nedostane. Sice mě to holí, ale požádal jsem Darpana, aby thangku rozřezal na několik kusů a poschovával je napříč Kyratem. O Kalinagově příběhu se lidé jako Yuma nesmí dozvědět. -Mohan Ghale
 • Magh 1988
  Prohrávám ve válce i ve svém manželství. S Ishwari se neustále hádáme. O všem a zároveň o ničem. Když bojuji v poli, vůbec se mi nechce vracet domů. I hrozba zastřelením je mi příjemnější než její pohrdání. Je frustrovaná, že jí bráním bojovat. Prý se kvůli mně nemůže zapojit. Pošlu ji do královského paláce, přímo do jámy lvové, aby na vlastní oči viděla, co Min provedl Kyratu. Pak ať mě soudí. -Mohan Ghale
 • Chaitra 1988
  Ishwari, jestli mě stále miluješ, uděláš to a nebudeš zpochybňovat mé rozkazy. Není jiný způsob. Pagan ti věří. Možná je v tom i něco víc. Využij tuto příležitost. Získej přístup do jeho organizace a začni ji rozvracet zevnitř. Všechny relevantní informace mi posílej. Časové rozpisy, zásobovací trasy, zahraniční kontakty atd. Musíme udeřit ze všech stran najednou. Vezmi s sebou Ajaye. Posílí to tvou krycí historku. Vrať se, až poté, co dosáhneme vítězství. -Mohan Ghale
 • Mangsir 1989
  Dozvěděl jsem se, že se Pagan Min tajně sešel s velícími členy Zlaté stezky, aby s nimi prodiskutoval podmínky naší kapitulace. Jsou to lidé, po jejichž boku jsem bojoval celé roky. Říkají mi, že nám Pagan slibuje mír, pokud složíme zbraně. Pagan lže. Ten, kdo se sešel s Paganem, je zrádce, a musí za to pykat. Bylo to těžké rozhodnutí a historie mě za to odsoudí, ale musel jsem. Nechal jsem ty zrádce dnes ráno popravit. Kyro, odpusť mi. -Mohan Ghale
 • Ashwin 1990
  Ty děvko. To, co jsi udělala, je neodpustitelné. Zradila jsi mě. Zradila jsi celou Zlatou stezku. Každičký okamžik posledních tří let jsem strávil snahou o ukončení Minovy hrůzovlády. Co jsi dělala ty? Akorát jsi roztahovala nohy. Měla jsi jediný úkol. Sbírat informace. Neměla jsi spát s nepřítelem. Neměla jsi vymrdat jejich velitele. Neměla jsi porodit dceru falešnému králi. Jak se jmenuje? To je jedno. Jsi ubuhá sobecká coura. Jdu si pro tebe. Napravím tvou chybu. -Mohan Ghale
 • Poush 1990
  Ajayi, věz, že všechno, co jsem udělal, jsem udělal pro tebe. Chtěl jsem jen, abys vyrűstal v bezpečné a prosperující zemi. Dosažení tohoto cíle ale vyžadovalo oběti. Lituji, že jsem nebyl u toho, když jsi dělal své první krůčky a vyslovoval svá první slova. Břímě velení ale nenechává příliš prostoru pro sentiment nebo odvádění pozornosti. Tvoje matka se hrozně rozčilovala, když jsem jí vyprávěl o tvém budoucím výcviku. Pokud mě ale tahle válka přežije, musíš být připraven zaujmout mou pozici. Budoucnost Kyratu je ve tvých rukách. -Mohan Ghale
 • Dodatek: Jinak ve skrytém konci (popř. jste nechali Pagana žít) se dozvíte, že Lakshmana je dcerou Ishwari a Pagana. Mohan to tak nechtěl nechat být a Lakshmanu zabil. Ishwari poté zabila Mohana a uprchla z Kyratu. Takže když Ajaye matka požádala, aby jste ji donesli k Lakshmane, tak tím chtěla, abyste byli na straně Pagan Mina a nebojovali s ním po boku Zlaté stezky.

O BackPa

Jsem fanoušek herní série Far Cry již od prvního dílu. Stále si stojím za tím, že nejlepší multiplayer má první díl! Jsem také vlastníkem a hlavním redaktorem tohoto webu. V případě nějakého dotazu mě můžete kontaktovat emailem na backpa@far-cry.cz

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jedno zamyšlení nad “Far Cry 4 – Deník Mohana Ghalea