Far Cry 3: Dopisy ztracených


Ve Far Cry 3 se nachází celkem 20 dopisů od různých ztracených lidí. V článku přepis jejich obsahu.

ŘádkovačDopis 1 – Satův dopis

Má nejdražší Keiko ,
Až to budeš číst, já budu mrtev a ty budeš dospělá žena. Tvá matka ti tento dopis dá přečíst ve chvíli, kdy bude přesvědčena, že jej již dokážeš pochopit. Mohu jen doufat, že o mě mluvila v dobrém, a že ses za mě v chrámu modlila stejně vroucně, jako jsem se modlil já za tebe. Trávíme čas prací a zpěvem Teki Wa Ikumanu. Zajímalo by mě, jestli se tahle píšeň zpívala i v tvé době. Doufám, že Japonsko, ve kterém žiješ, je zemi míru, a zpěv písní o tisících nepřátel již není zapotřebí. Musíme zmizet do džungle. Malárie zkosila naše řady a už nás není dost, abychom se mohli bránit otevřeně. Major Mogi říká, že se musíme připravit na chvíli, až se Američané vylodí na plážích, a pak je musíme zahnat do vln. Zvítězit můžeme právě jen tehdy, pokuď každý z nás bude ochoten položit vlastní život.
Kapitán Jiro Sato  Řádkovač
Dopis 2 – Hyogův dopis
Má nejdražší Ayumi,
S velikou radostí ti zase píšu. V džungli už žijeme několik měsíců. Je tady horko a vlhko, ale snažíme se všude naklást pasti a léčky. Major Mogi říká, že se američtí ďáblové vylodí každým dnem. Vojín Tadao říká, že ostrovy v našem okolí už padly. Američané se nám bojí postavit v otevřeném boji, a tak posílají letadla ve snaze nám zlomit vaz. Majoru Mogimu věřím. Je to dobrý vůdce, ale je na nás velmi tvrdý a spokojí se jen s maximálním nasazením. My mu jej s nadšením poskytujeme. Břímě zodpovednosti jej musí určitě velice tížit. V noci pochoduje sem a tam, a když si myslí, že ho nikdo nevidí, mluví sám se sebou. Tohle s námi dělá povinnost, má dcero. udělá z nás mučedníky nebo šílence. Přesto vidím, že jej tíží ještě něco jiného, ale zeptat se ho na to nemohu, neboť něco takového mi nepřísluší.
Vojín Arata Hyogo

Řádkovač

Dopis 3 – Moriho dopis
Matko,
Od chvíle, kdy jsem ti psal naposledy, jsme ztratili sedm mužů. Itchi a Ken jsou mezi nimi. Byli pro mě jako bratři. Ken byl velmi vtipný. Je mi líto, že jsi ho nemohla poznat. Itchi byl tichý a silný. Nikdy si nestěžoval. Muži potřebují, abych byl silný. Major Mogi začíná být jako posedlý. Není vhodné, abych o takových věcech hovořil, ale o své obavy se s nikým podělit nesmím. Major Mogi začíná vidět nepřátele tam, kde žádní nejsou. Žádní Američané se nevylodili, přesto je vidí za každým stromem. Každý pták je pro něj Thunderbolt nebo Corsair, každý stín pumou. Dokonce nás obviňuje, že jsme se s nepřátelli spolčili. Jsem si jistý, že jakmile dostaneme nějakou zprávu z domova, situace se změní. Džungle člověka dokáže svými duchy ohlušit.
Tvůj syn, svobodník Mori

Řádkovač

Dopis 4 – Renův dopis
Můj bratře Ito,
Stala se srašná věc. Major Mogi zešílel a začal střílet vlastní muže. Nevím, jak se to stalo, ale hádal se s vojínem Tadaem. Pak ho zastřelil svou pistolí a začal pálit po nás. Nevěděli jsme, co máme dělat. Zastřelili jsme ho. Mám ve stehně infekci a zápasím z horečkou. Zbyla nás už jenom hrstka. Bolí mě myslet. Je mi hrozné horko. Dal jsem své dopisy vojínům Isaovi a Keitovi. Jsou mladí a chytří, postarají se, aby se má slova dostala až k tobě. Žij dobře. je mi líto, že jsme se jako kluci hádali. Omlouvám se, že jsem ti nebyl lepším bratrem.
Ren

Řádkovač

Dopis 5 – Mogiho první dopis
Generále Yamagato,
Doufám, že Vás tento dopis zastihl v dnešní podzimní den v plné síle. Zdejší počasí je velmi horké a nepříjemné. Jsem si jist, že Vám by ale nevadilo. Omlouvám se za tuto familiérnost, ale nebýt Vašeho příkladu, dnes bych nebyl vojákem, jakým jsem. Přestože jsme se nikdy nesetkali, žil jsem svůj život dle Vaší disciplíny a s úctou k Japonskému císařství. Doufám, že následováním Vaších stop prokážu našemu Císaři čest. Američané nás nadále bombardují jako zbabělci. Viděl jsem jejich lodě odjíždět dále na sever. Vyhnuli se nám. Vědí, že invaze na náš ostrov vy je přišla draho, Neck se nikdy nevzdá. Naše bunkry však byly zničeny šťastnými zásahy. Co nezničily bomby, dokonala malárie. Rozhodl jsem se odvést své muže do džungle, jak jste to udělal za první světové války vy proti Němcům. Má povinost je jasná… Zničit nepřítele. Nepřátele mě najdou připraveného a nedočkavého prolévat jejich krev.
Major Kuro Mogi

Řádkovač

Dopis 6 – Mogiho druhý dopis
Generále Yamagato,
Ďáblové svými nálety zabili mnoho mých vojáků. Nemohu Vám ani vypovědět, jakou cítím zlobu a frustraci, když vidím nad hlavami nepřátelské letouny a nemohu jim odpovědět odpovídající palbou. Ještě horší je sledovat neviditelného malasického démona, jak kosí mé řady. Slyšel jsem příběhy o tom, jak jsou zdejší ostrovy prokleté, ale považoval jsem to za pověrčivé nesmysly. Až do dnešního dne, kdy vojín Tadao ohlásil, že je naše spojení se zbytkem armády příliš nesrozumitelné. Tolik se styděl, že se mi ani nedokázal podívat do očí. Vojín Tadao není dobrý voják. Pravidelně ho nechávám bít, aby pochopil Shikata ga nai, což se mělo udělat už při základním výcviku. Zatím to ale k ničemu není.
Major Kuro Mogi

Řádkovač

Dopis 7 – Mogiho třetí dopis
Generále Yamagato,
Jsem svými muži zklamán, generále Yamagato. Myslel jsem, že to budou zvládat lépe, ale není tomu tak. Mohu se jen domýšlet, co bych mohl dokázat, mít muže, jaké jste měl při boji s Němci za první světové války Vy. Jsem si jist, že jsem Vám o vojínu Tadaovi již psal. Když si myslí, že ho nikdo nevidí, pláče jako malé dítě. Všichni ho ale vidí. Z jeho slabosti je mi špatně. Teď svou zbabělostí nakazil i ostatní. Mužům se stýska po domově. Chrání ho, jako by se z něj snad mohl tímto způsobem někdy stát muž. Ptám se Vás, k čemu nám je radista, když nemáme dostatečně výkonná rádia na příjem zpráv? Vojín Tadao říká, že antény na vedlejších ostrovech byly zničeny, ale podle mě za to může on.
Major Kuro Mogi

Řádkovač

Dopis 8 – Mogiho čtvrtý dopis
Generále Yamagato,
S hrůzou a v šoku Vám musím  ohlásit, že to, co jsem prve považoval za neschopnost vojína Tadaa, je ve skutečnosti sabotáž. Bylo mi podezřelé, že žádná u dálkových vysílaček nefunguje, tak jsem je zkontroloval. Nejsem žádným expertem na elektroniku, ale i já jsem poznal, že v rádiích nejsou lampy, jsou v nich přestřižené dráty a chybí baterie. Považoval jsem ho za slabocha, ne za sabotéra. Je příliš hloupý, než aby byl špiónem. Každopádně zradil své spojubojovníky, zradil mě, zradil svou přísahu chránit Japonsko a zradil Císařskou rodinu. Vojína Tadaa popravím, a pokud se jej někdo z ostatních mužu pokusí ochránit, budu nucen popravit i jej.
Major Kuro Mogi

Řádkovač

Dopis 9 – Tadauv první dopis
Má drahá ženo, má krásná dcero,
Nevím, proč vám vůbec píšu. Jsem si vědom, že si tyto řádky nikdy nepřečtete. Pokud budou budou císařští předkové milostiví, nikdy se o mé hanbě nedozvíte. Nevím, co to do mě vjelo, když jsem ta rádia ničil, ale tihle muži…. Jsou jedinou rodinou, která mi zbyla. Když jsem slyšel zprávy, měl jsem pocit, jako by mi někdo probodl srdce. Jak bych mohl připustit, aby trpěli stejně jako já ?  A jak jinak jsem je před tím mohl uchránit? Přemýšlím, co jsi dělala, když ta bomba dopadla. Pracovala jsi na zahradě? Krmila jsi Aiku? Cítila jsi něco? Tušila jsi, že se něco stane? Tyto otázky mě tíží. Mohu se jen modlit a doufat, že jsi netrpěla. Doufám, že jsi zemřela, aniž bys tušila, co nastane..
Tadao

Řádkovač

Dopis 10 – Tadaův druhý dopis
Má drahá ženo,
Nevím, proč ti pořád píšu. Možná doufám, že se ti podařilo nějak přežít. Možná si přeju, abych se mohl vrátit domů a vidět, jak s Aikou čekáte. Mé srdce po tom touží opravdu nesmírně, avšak obávám se, že znám pravdu. Jsi pryč. I Aika. I celá Hiroshima.
Major Mogi se na mě dívá nenávistným pohledem. Připadá mi, že zná pravdu, ale jak by mohl? Nemohu se mu podívat do očí. Obávám se, že když na mě znovu uhodí, zlomím se a řeknu mu všechno o Hirošimě. Muži se mě před ním snaží chránit, ale jsem vinen. Byl jsem příliš zbaběly, než abych jim řekl pravdu, ale teď už je příliš pozdě. V okamžiku největšího žalu jsem rádia zničil a všechny zradil. Možná bude lepší zemřít. Třeba se pak setkám s tebou i Aikou.
Tadao

Řádkovač

Dopis 11 – Shinjiho dopis
Sestřičko,
Toto jsou má poslední slova. Jakmile dopíšu tento dopis, spáchám seppuku. Je to jediná čestná věc, kterou mohu udělat. Ale než zemřu, musím někomu říct pravdu. Tadao nás zradil. Přečetl jsem jeho dopis. Když se doslechl o hiroshimské bombě, zničil naše rádia. Nedivím se mu. Chtěl nás uchránit před ohavnou pravdou. Major to nepochopil. Popravil Tadaa a pak obrátil postoli proti všem, kdo protestovali. Bránili jsme se a zabili ho. Teď už žiju jenom já. Ren včera v noci zemřel na infekci. Bolí mě vědomí, že jsem se podílel na zabití majora Mogiho, kdysi to býval dobrý muž. Doufám, že naši předkové pochopí, do jak složité situace jsem se dostal a budou se mnou mít slitování. Doufám, že si jednoho dne tyto řádky přečteš a odpustíš mi.
Sbohem.

Řádkovač

Dopis 12 – Hayatův první dopis
Plukovníku Imadovi Daichimu
Doufám, že se má Vaše rodina dobře. Omlouvám se za obcházení posloupnosti vedení, ale obávám se, že podplukovník Yamada Mashiro nebere mé obavy vážně, a proto již není způsobilý vést tuto základnu a dohlížet na prováděné pokusy. Musím ohlásit, že Projekty Tenka a Kyouken by byly v tuto chvíli mnohem dále, nebýt toho, že mě podplukovník jednoduše neposlouchá. Namísto toho mě vyřadil z okruhu svých poradců a zakázal mi s kýmkoliv komunikovat. Byl jsem nucen své dopisy několikrát opsat a předat je loajálním vojákům a vědcům, jen abych měl naději, že se k Vám alespoň jeden dostane. Prosím, jsem vězněm podplukovníkových ambicí, a kvůli jeho vyměšování nejsem schopen Císaři dobře sloužit.
Dr. Koga Hayato

Řádkovač

Dopis 13 – Hayatův druhý dopis
Plukovníku Imadovi Daichimu
Mohu se jen domnívat, že se k Vám můj předchozí dopis s obviněním vzneseným vůči podplukovníkovi Yamadu Masahorovi nedostal, jinak byste touto dobou již zjednal nápravu a podplukovníka zbavil funkce. Domnívám se, že podplukovnik několik mých dopisů již zabavil a v tajnosti poslal muže prohlédnout můj pokoj. Teď už je mi všechno jasné. Bojí se mě. Bojí se mých úspěchů a až Projekt Tenka spoutá moc blesků a Projekt Kyouken ovládne zuřivost zviřat, chce získat veškerou slávu pro sebe. Je si vědom, že do Japonského císařství přinesu nový úsvit. Obávám se, že dokuď v celé záležitosti nezasáhnete, budu muset před ním i před svým týmem nedůležitejší objevy výzkumu zatajit. Je to jediný způsob, jak před jeho ambicemi ochránit Říši a Císaře.
Dr. Koga Hayato

Řádkovač

Dopis 14 – Hayatův třetí dopis
Plukovníku Imadovi Daichimu
Proč jste mi ještě neodepsal? Jsem si jist, že jste musel obdržet alespoň jeden z šedesáti osmi dopisů, které jsem Vám poslal. Byl jsem hlupák, zaslepený hlupák. Konfrontoval jsem podplukovníka Yamadu Masahira o obvinil jej z pokusů o sabotováni mé práce. Předstíral nevinu a překvpení. Už je mi to jasné. On nebyl tím mužem, kterého jsem se měl bát. Je příliš hloupý, než aby mi mohl stát v cestě. Mužete za to vy. Dal jste mu rozkaz k ukradení mého výzkumu, jen abyste získal slávu pro sebe. Řád Vycházejícího slunce měl připadnout mně, ale teď už chápu, že mi toto privilegium chcete upřít. Vaše arogance odsoudila Japonsko k porážce. Nedovolím, aby vám to prošlo. Mě neumlčíte.
Dr. Koga Hayato

Řádkovač

Dopis 15 – Hayatův čtvrtý dopis
Plukovníku Imadovi Daichimu
Chtěl jste mě sabotovat, ale neočekával jste, že místo toho sabotuji já Vás. Až budete číst tyto řádky, budou již v laboratoři Kyouken řádit infikovaná zvířata a generátory Tenka budou přetíženy. A až Japonská císařská armáda vyšle vojáky, aby situaci proveřili, nebudete již schopen pravdu dále skrývat. Stanu se hrdinou Říše. Jen si přeji, abych mohl vidět ten výraz ve Vaší tváři, až Vás přijdou zatknout, až Vás zbaví hodnosti a vyženou Vaši zostuzenou rodinu na ulici. Chci, abyste si pamatoval, že si za všechno můžete jen Vy sám…..
Dr. Koga Hayato

Řádkovač

Dopis 16 – Masahiruv dopis
Plukovníku Imadovi Daichimu
Dr. Koga Hayato se pokusil sabotovat oba projekty. Při zadržení byl zastřelen, a tak jsme ho nemohli vyslechnout a zjistit důvody, které ho k tomuto činu vedly. Naštěsti se mu nepodařilo napáchat žádné vážné škody. Ocenil bych, kdyby za doktora Kogu co nejdříve dorazila náhrada.
Podplukovník Yamada Masahiro.

Řádkovač

Dopis 17 – Hurkův první dopis
Tomu, kdo to čte,
Jemnuji se Hurk. Našel sjem starý dopisy, jasný? Psaný japonsky. ale byly totálně vybledlý a nedaly se přečíst. Došlo mi, že asi nikoho nebude zajímat, co nějaká mrtvá zelená palice psala o sračkách, co se děly za Občanský války. Snad si to rodina tý mrtvoly nebude brát osobně, ale ten chlap je stejně mrtvej a já potřebuju papír. Ten, kdo si tohle čte, by si měl dávat bacha na bílošedýho makaka jménem Gilbert. Pojmenoval jsem ho tak. Gilbert je zlej. Nechcu po něm jen tak házet hovnama. Chci je držet v ruce, aby je viděl a pak mu je rozpatlal po ksichtě. Myslím, že kdyby Gilbert mohl mluvit, rozmazal by ti sračky po hlavě a řekl by něco chytrýho jako : ´´ opice vidí, opice dělá´´. Jo, je to úplný pako. Ale utekl mi, hajzl. Potřebuju ho dostat dřív, než……

Řádkovač

Dopis 18 – Hurkův druhý dopis
Tomu kdo to čte,
To jsem zas já, Hurk. Na minulým kusu papíru už mi došlo místo. Psal jsem, že potřebuju zastavit Gilberta, než tady začne páchat teroristické zločiny, jasný? Pozdě. Už začal. Gilbet donutil ostatní opice, ať ho sledujou jako ovce. Dělaj, co po nich Gilbert chce. Je to jako sledovat roztleskávačky. Ty taky pořád choděj za blonďatou frndou s nejpevnějším zadkem a dokonalejma kozama. A když pak jdou kolem tebe, vidíš to celý zpomaleně a máš pocit, že se díváj skrz tebe. Úplně, jako kdybych viděl Lacy Barnstrimovou, chápeš ? Na mý škole byla hlavní roztleskávačka. S její fotkou v ročence jsem si fakt užil. Dal jsem ji hustej diktát. Akorát je blbý, že se mi pak slepily stránky a měl jsem po prdeli. Kurva, zas mi došlo místo.
Hurk

Řádkovač

Dopis 19 – Hurkův třetí dopis
Tomu kdo to čte.
Fajn, nechal jsem se unýst Lacy Barnstromovou a jejíma fotkama z ročenky. Ale ty bys udělal to samý, kdybys ji viděl. Slyšel jsem, že prej teď fotí do porno časáků. Musím se k tomu dostat, ty vole! Páč můj anděl je na prostřední dvoustraně! Hustý  jak cyp, né ? No ale jde o to, že musím zastavit Gilberta. Hele naučil jsem Gilbetra vytahovat pojistky z granátů a házet je. A teď myslím, že se mu to nějak moc zalíbilo. Hrozně rád vyhazuje věci do povětří a naučil ostatní opičáky dělat to samý. Vlastně ne. Myslím, že je učí vytahovat pojistky z granátu, ale už jim neřekne, aby je odhodili“ Hnus, co ? Tý opici úplné hráblo, kámo. Teď je ale stopuju podle vejbuchů. Ten trpajzlík mi nemůže utíkat věčně.
Hurk Řádkovač
Dopis 20 – Hurkův čtvrtý dopis
Tomu kdo to čte,
Našel jsem další vybledlý dopisy od chlápků z japonský občasnký války… Kolik jich tady vůbec je ? No, ale už je po všem. Dokázal jsem to. Dohnal jsem Gilberta a jeho opičí smečku. Moc jich tam už nezbejvalo a přeživší opice… měly v očích takovej ten výraz, co říkal ´´ tys neviděl sračky, co jsem viděl já… nebyls tam, vole, nebyls tam!´´ Neměl jsem na vybranou. Musel jsem vyzvat Gilberta k souboji o nadvládu nad smečkou. Byl to jedinej způsob, jak zachránit přeživší. Gilbert vybíral zbraně… vzal si granýty, který jsem přinesl. To jsem přesně čekal. A taky jsem ho tím porazil. Jsem toho opičáka totiž neučil, jak se zachází s časovačem. Když jsem chytil jeho granát a hodil mu ho zpátky, nikdy nezapomenu, jak na mě čuměl… To jeho nevinný ´´cože?´´ mě bude pronásledovat do konce života. Ale smečka je teď volná…
Smečka je volná.
Hurk