Díky za finanční podporu!


Díky za finanční podporu! Peníze budou použity výhradně na provoz webu a věci s tím spojené.

Web Far-Cry.cz můžete také podpořit koupi jakékoliv hry na Xzone. Nakupte přes tento odkaz, popř. si za adresu stránky doplňte text „&a_aid=farcrycz“ (bez uvozovek)

Př. 
Původní adresa: http://xzone.cz/nahledgame.php3?idg=7309
Po úpravě: http://xzone.cz/nahledgame.php3?idg=7309&a_aid=farcrycz

Další forma podpory webu je poté „zde„.